Theodosius regeerde over het Oost/West romeinse rijk.