Termen als customer value en customer life time vormen de basis voor het CRM-denken. Al eerder is ingegaan op de tegenhangers voor de arbeidsmarkt, aanstellingswaarde en aanstellingsduur. CRM is voor een groot deel gebaseerd op het denken in termen van klantwaarde. Door het uitdrukken van klanten in waarden voor de organisatie (omzet, winstbijdrage, potentie), ontstaat er als vanzelf een segmentatie van klanten en kunnen er prioriteiten gelegd worden. Het denken in werknemerswaarde helpt bij het beoordelen op welke werknemers de organisatie extra zuinig moet zijn en op welke minder; ofwel de werknemers waar toekomst in zit en de werknemers bij wie dit (niet meer) het geval is. Dit betekent dat er structureel kennis van werknemers opgedaan en vastgelegd moet worden.
Kennis van werknemers is dan ook essentieel voor Employee Relationship Management. Informatie is belangrijk om bij elke stap de juiste beslissingen te kunnen nemen. De informatie is zowel nodig op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Vaak denkt men wel te weten wat mensen beweegt en worden de beweegredenen ingevuld vanuit eigen vooringenomenheid. Vervolgens wordt vergeten deze informatie te checken door ook daadwerkelijk naar de beweegredenen te vragen. Het is opvallend hoe weinig mensen in organisaties weten van dromen, talenten en ambities van elkaar, terwijl hierover wel heel veel wordt verondersteld. (Bruel e.a., 2002). De dialoog tussen mensen blijft vaak hangen op het makkelijke en veilige niveau waarop men elkaar vrijblijvend kan bevestigen. Immers, als je eenmaal weet wat iemand echt drijft, ben je als het ware ook verplicht er iets mee te doen.

Rapporteer - Plaats commentaar