Term om richtingen aan te duiden voor:

In de richting van de lengteas/naar het midden toe