Term om richtingen aan te duiden voor:

Aan de voorkant/voorzijde