Tegen het einde van het eerste trimester komt het embryo verder van de placenta af te liggen. De dooiersteel en de hechtsteel beginnen te vergroeien, waardoor een verbindingssteel ontstaat. tegen week 10 drijft de foetus vrij binnen de amnioholte. De foetus blijft met de placenta verbonden via de navelstreng, die de allantois, de bloedvaten naar de placenta en de dooiersteel bevat. 

Rapporteer - Plaats commentaar