Taakverdeling creëert een nieuwe functie: leidinggeven


hiërarchie komt voort uit toewijzing van de bevoegdheden; leidinggevenden hebben zeggenschap over ondergeschikten en ook bij leidinggevenden kunnen verticale en horizontale taakdifferentiatie worden toegepast

Rapporteer - Plaats commentaar