Synthese vragen breng je de leerstof samen tot iets nieuws.