Strategische beslissingen

Hoe groter een organisatie, hoe meer hiërarchische lagen er ontstaan. Deze hiërarchische lagen komen in de verschillende leidinggevende en uitvoerende niveaus ofwel bestuursniveaus tot uitdrukking. Elk bestuursniveau heeft hierbij zijn specifieke taak met betrekking tot het realiseren van de gestelde ondernemingsdoelen. 
Het topmanagement houdt zich vooral bezig met de strategische beslissingen.

Operationele beslissingen 
Uitvoerende medewerkers houden zich vooral bezig met de operationele beslissingen ten aanzien van de bedrijfsprocessen.

Rapporteer - Plaats commentaar