Storende factoren kunnen voorkomen worden door een grote steekproef at random te trekken en meerdere voor- en nametingen te verrichten.