soorten vorderingsrechten:
-aan toonder. Wie de vordering aan toonder heeft, heeft de rechten; bv een plaatskaartje voor een voorstelling. Levering is overhandiging.
- aan order: ook op papier; achterop staat aan wie de vordering is overgedragen (endosseren)
-op naam: alle vorderingen die niet aan toonder of aan order zijn. Koopovereenkomst (moet je betalen aan de verkoper), onrechtmatige daad, overeenkomst tot verbruiklening van geld.

Rapporteer - Plaats commentaar