Schrijven is geautomatiseerd. Leerlingen leren om de communicatieve functie onder de knie te krijgen. Hiervoor gebruiken ze contextualisering, schrijvend leren, schrijf strategieën en een schrijfplan volgen. Wat wordt hiermee bedoelt?

  • Contextualisering: voor het schrijven voldoende voorkennis hebben eventueel ontbrekende informatie aanvullen
    Schrijvend leren: leerlingen leren aan welke eisen een tekst moet voldoen. Standpunt innemen, volgens planning werken, lay-out krijgen die structuur verduidelijkt.
    Schrijf strategiën: oriënteren, afbakenen, verzamelen/selecteren/ordenen van info, informatie opschrijven met juiste woorden, reviseren en verzorgen van tekst  
    Een schrijfplan volgen: eerst doel bepalen, dan opbouw en inhoud. tijdens schrijven nagaan of je goed gaat, tekst nalezen en corrigeren

    Rapporteer - Plaats commentaar