• schrijfproblemen bij afatici staan los van het wel of niet kunnen gebruiken van de schrijfhand en ook los van eventuele leesstoornissen.
  • schrijven wordt net als lezen verondersteld langs twee routes te kunnen verlopen:
          1. een helewoordprocedure gebaseerd op een "woordbeeld"
          2. een omzetting van fonemen naar grafemen.

Rapporteer - Plaats commentaar