Scenarioplanning: Welke trends zijn het belangrijkste?
A.trends die de fysieke omgeving beschrijven
B.trends die het beste aansluiten bij je intuïtie
C.trends die het meest invloed uitoefenen op de scenariovraag

  • Trends die het meest invloed uitoefenen op e scenariovraag
    als je een vraag hebt over gezondheidszorg, dan zal vergrijzing een belangrijke rol spelen. Het moet aansluiten op het thema, dus de vraag. Het is niet logisch als je trends selecteert die over vergrijzing gaan als je iets onderzoekt over voeding of zoiets. Het zijn dus wel trends die de omgeving beschrijven, maar het is belangrijker dat het aansluit bij het thema, en vervolgens zijn de trends wel beschrijvend voor de omgeving. Niet bepaald fysiek, dus daarom is A niet het goede antwoord.

    Rapporteer - Plaats commentaar