Risicosamenleving
Risicovol gedrag Risico's worden bij het nemen van beslissingen (on)bewust genomen en kunnen vaak onbedoelde gevolgen tot stand brengen.

Er ontwikkelt zich een maatschappelijke en politieke behoefte om risico's zo veel mogelijk uit te sluiten. (bijv. vuurwerkramp) Anderzijds ontbreekt er wel de discussie over de risico's die we als samenleving willen accepteren.

Hiermee komt de paradox
Een echte discussie over de risico's die we als samenleving willen accepteren, ontbreekt. Maar er is ook de politieke en maatschappelijke behoefte om risico's zo veel mogelijk uit te sluiten waarbij een veiligheidsutopie wordt nagestreefd.
Kenmerkend is dan handhavings- en inspectiediensten, toezichthouders, ontwikkeling van monitoringsinstrumenten. Volgens Beck; zijn dit allemaal manifestaties van technocratisch-rationele c.q. bureaucratische maatregelen die worden genomen zonder de echte vraag te beantwoorden.

Rapporteer - Plaats commentaar