Risicosamenleving (blz. 42)
De toegenomen vervlechting op wereldwijde schaal van markt-, consumptie- en productieverhoudingen en de ondersteunende rol die technologie daarin speelt, zorgen ervoor dat er risico's ontstaan. Alles hangt namelijk met alles samen, waardoor een kwetsbare samenleving ontstaat.

"grote mate van wederzijdse vervlechting in de (netwerk) samenleving, wat erg kwetsbaar is."

Rapporteer - Plaats commentaar