Rede Lecture/The Two Cultures van C.P. Snow

  • twee culturen van Snow, natuurwetenschappelijke waarneming, mathematisering en tekstualisering. Snow stelt dat natuurwetenschappers weinig van literatuur en kunst afweten en alfa-wetenschappers de taal van de natuurkunde niet begrijpen.

    Rapporteer - Plaats commentaar