Procenten aanleren; wat moet de klas al kennen of kunnen voordat je ze de procenten aan gaat leren?

 • Antwoordopties:
                  - Procentteken %
                  - Kennis van kommagetallen
                  - Optellen en aftrekken
                  - (Nog één)

  Rapporteer - Plaats commentaar