Primary / secondary appraisal

  • Theorie waarbij persoon eerste inschatting maakt bij confrontatie met potentiële stressfactor. Om vervolgens te beoordelen welke mog ter beschikking staat om bedreiging succesvol het hoofd te bieden (secondary).

    Rapporteer - Plaats commentaar