1. Plannen houdt in het overwegen of begroten en vaststellen van: (4 antwoorden)