Phyllis Brady: evolutie van aanvankelijke weerstand naar opvoeding in verscheidenheid:

1.Fase van ontkenning en weerstand àkleurenblindheid domineert

2.Fase van verwarring en onevenwichtàbeginnen een kijk te ontwikkelen op de eigen vooroordelen en stereotypen

3.De fase van reconstructie àeen nieuwe evenwichtige praktijk, nieuwe inzichten worden geïntegreerd in de opvoeding

Rapporteer - Plaats commentaar