Peter wil ter aanvulling van zijn pensioen een lijfrenteverzekering afsluiten. Zijn inkomen was over over 2014 € 45.000 en is over 2015 € 49.000. Naast zijn hiervoor genoemde inkomen, heeft hij ook nog een auto van de zaak. De cataloguswaarde van de auto is € 37.000 en de bijtelling voor de auto is 14%. Zijn franchise voor zijn pensioen is € 13.000 en zijn pensioenaangroei was over 2013 € 560, over 2014 € 640 en is over 2015 € 700.
Hoeveel mag hij in 2015 maximaal aan lijfrentepremie afdragen?
Hanteer voor de jaarruimteberekening een franchise van € 11.936.
 • A € 1.320
 • B € 1.118 
 • C € 1.950

  • B € 1.118 (Goede antwoord)
  Bijtelling auto van de zaak: 37.000 x 14% = 5.180 Inkomen 2014: 45.000 + 5.180 = 50.180 Maximale lijfrente in 2015: 13,8% x (50.180 – 11.936) – (6,5 x 640) = € 1.117,67

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Antwoord B

  Bijtelling auto van de zaak: 37.000 x 14% = 5.180 Inkomen 2014: 45.000 + 5.180 = 50.180 Maximale lijfrente in 2015: 13,8% x (50.180 – 11.936) – (6,5 x 640) = € 1.117,67

  Rapporteer - Plaats commentaar