Peter singer 3 stellingen

  • 1. lijden en dood als gevolg van een tekort aan voedsel, onderdak en medische zorg zijn slecht. Deze stelling is voor singer vaststaand
    2. principe van opoffering. Als het in ons vermogen ligt om iets slechts te voorkomen zonder daarvoor iets van gelijkbaar moreel belang op te offeren dan zijn we moreel verplicht om dat te doen.
    3. Ieder mens is gelijkwaardig. Alle mensen hebben gelijke rechten.

    Rapporteer - Plaats commentaar