Pavelchak et al. deden een interessant veldexperiment naar deze materie. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een hoge mate van arousal negatief kan zijn voor de mate van aandacht die kijkers voor reclame aan de dag leggen.

Rapporteer - Plaats commentaar