Overeenkomsten tussen KEW en SEW/BEW

 • Overeenkomsten tussen KEW en SEW/BEW

  De voorwaarden voor de KEW en de SEW of het BEW zijn:
  • bandbreedte-eis van 1:10;
  • minimale looptijd is 15 jaar of tot het overlijden van de verzekerde/rekeninghouder;
  • eenmalige uitkering ter aflossing van de eigenwoningschuld van de belastingplichtige of zijn partner (NB. sinds 6 december 2014 is het mogelijk om na een looptijd van 15 jaar de polis gedeeltelijk af te kopen, waarbij er dan gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling welke geldt voor 15 jaar premiebetaling. Na 20 jaar kan dan het restant van de polis tot uitkering komen. Deze tussentijdse opname mag één keer tijdens de looptijd plaatsvinden);
  • professionele bank of verzekeraar;
  • belastingvrije uitkeringen (vrijstellingen);
   • bij 15 jaar premiebetaling geldt er een vrijstelling van € 36.600 (2015);
   • bij 20 jaar premiebetaling geldt er een vrijstelling van € 161.500 (2015);
  • afhankelijk van de vorm kan er gespaard en/of belegd worden;
  • de verhuisregeling (waarbij de verzekerde de woning verkoopt, tijdelijk gaat huren en vervolgens weer een woning koopt en de KEW/BEW/SEW tijdelijk naar box 3 verhuist) geldt voor het kalenderjaar plus één jaar en gold tot 2013 voor drie jaar. Zie oude boek

  Rapporteer - Plaats commentaar