Opvoeden tot jaren 60
-Kostwinnersmodel
-Rollen man en vrouw
-Invloed religie
-Klassenmaatschappij
-Wereldbeeld: eenduidig en statisch
-Industriëlle samenleving
-Opvoeden: taak vrouw
-Referentiepunten: familie, buren

Rapporteer - Plaats commentaar