Opmerkelijk verschijnsel dat ongeglosseerde teksten geen rechtsgelding hadden:

  • de interpretator (glossator) stelt zich hierdoor boven de wet:
    • de niet-geglosseerde onderdelen van het CI misten kracht van wet, dus behoorden zij niet tot het gerecipieerde ius commune.

    Rapporteer - Plaats commentaar