opgave 2.5 e Wat is de kern van de kritiek op de opvattingen van Kuhn en wat is de aanvulling van Fijnaut hierop

  • 1. hij reduceert wetenschap en wetenschappelijke veranderingen tot irrationale gebeurtenissen (de keuze voor de theorie wordt overgelaten aan de persoonlijke overtuiging en niet meer bepaald door logische en empirische argumenten).
    2. niet iedereen is ervan overtuigd dat de beoefening van de wetenschap inderdaad telkens achterelkaar weer de drie onderscheiden stadia doorloopt.
    3. Kuhn heeft geen wetenschappelijk onderzoeksprogramma ontworpen waarmee zijn theorie kan worden getoetst

    Rapporteer - Plaats commentaar