opgave 2.5 d Bevond de criminologie zich in de jaren zeventig in het buitengewone stadium. Of wellicht in het preparadigmatische stadium

  • In het preparadigmatische stadium. Immers volgens Fijnaut was de criminologie als jonge wetenschap die niet door een enkel paradigma wordt beheerst, maar waarin een aantal paradigma's circuleren. Fijnaut geeft als voorbeelden: de interactionistische, neomarxistische en systeemtheoretische benaderingen.

    Rapporteer - Plaats commentaar