opgave 2.5 b Wat wordt bedoeld met crisis in de wetenschap

  • wanneer er zich bij de beoefening van de normale wetenschap een anomalie voordoet, die niet te verklaren is en die maakt dat op grote schaal getwijfeld wordt aan de geldigheid van de heersende paradigma

    Rapporteer - Plaats commentaar