opgave 2.4 b Laten feiten zich volgens Kuhn ooit objectief vast stellen? Wat bedoelt hij met sturing van waarneming door de theorie