opgave 2.3 a Kunnen feiten volgens Popper objectief worden vastgesteld