opgave 2.3 b Kan de juistheid van een wetenschappelijke theorie ooit bewezen worden

  • Een theorie die zich niet leent voor tegenspreken is niet wetenschappelijk. Een theorie moet falsificeerbaar zijn. M.a.w. een theorie moet elementen bevatten die door onderzoek weerlegd kunnen worden. Een wetenschappelijke theorie kan dus nooit worden bewezen.

    Rapporteer - Plaats commentaar