Open en gesloten lettergreep is het moeilijkst. Wat is open? Wat is gesloten?