Op welke wijze kan verzet worden gedaan?

  • In eerste plaats mondeling op het parket, door verdachte zelf of door advocaat die verklaart bepaaldelijk door hem te zijn gevolmachtigd alsmede door een bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde, art. 257e lid 3 Sv. Maar de wetgever heeft in art. 257e lid 3 Sv ook mogelijk gemaakt dat de verdachte of een advocaat die verklaart bepaaldelijk door hem te zijn gevolmachtigd, schriftelijk verzet doet bij een aan de OvJ gerichte, ondertekende brief. 

    Rapporteer - Plaats commentaar