Op welke twee manieren kan de verdachte van het recht op verzet afstand doen?

    1. Vrijwillige voldoening aan de strafbeschikking, art. 257e lid 1 Sv. Dat de tenuitvoerlegging volgens art. 257g Sv pas 14dgn na de uitreiking in persoon of toezending v.h. afschrift v.d. strafbeschikking kan geschieden, staat er klaarblijkelijk niet aan in de weg dat alvast aan de strafbeschikking voldaan wordt. Dit kan wellicht zo worden begrepen, dat tenuitvoerlegging (mede) handelen v.d. overheid veronderstelt. Vrijwillige voldoening betreft enkel handelen v.d. burger.
    2. Schriftelijke afstand kan er van recht op verzet gedaan worden. Vereist is dan wel dat hij wordt bijgestaan door raadsman, art. 257e lid 1 Sv. 
    Beide vormen van afstand brengen mee dat geen verzet meer kan worden gedaan.

    Rapporteer - Plaats commentaar