op welke manier leiden gevolgen van werkeloosheid tot minder psychologisch welbevinden?

 • 1.minder positieve gevoelens en ervaringen en meer negatieve;
  2.vermindert gevoel van eigenwaarde en psychisch welzijn;
  3.meer kans op psychische problemen;
  4.middelenmisbruik
  5.frequenter doktersbezoek;
  6.hogere sterftekans, meer zelfmoordpogingen;
  7.woede en vijandigheid
  8.slechtere relatie met partner en kinderen;
  9.minder sociale steun uit naaste omgeving;

  Rapporteer - Plaats commentaar