Op welke gronden kan de rechter de vervangende toestemming verlenen indien de Ondernemingsraad niet heeft ingestemd met zijn besluit ?

  • Indien het instemmen van de ondernemingsraad onredelijk is of wanneer zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen dat vergen.

    Rapporteer - Plaats commentaar