Onze onwetendheid van alle relevante feiten
'Verboden voor voertuigen' is misschien bedacht omdat voertuigen teveel lawaai zouden produceren en het plezier in het park zouden bederven. Deze vooronderstelling kan op 2 manieren schipbreuk leiden. Een nieuwe vinding (niet een voertuig) kan nog meer lawaai produceren. De regeltoepasser zou dan menen dat de regel underinclusive is en moet worden opgerekt om deze onder de regel te laten vallen. Een voertuig dat geen lawaai maakt. Dan is de regel overinclusive en de regeltoepasser zou dit voertuig buiten de regel willen laten.

Rapporteer - Plaats commentaar