Onderdelen van het vijf-krachtenmodel van Porter

  • De macht van leveranciers
  • De macht van afnemers
  • De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn
  • Dreiging van nieuwe toetreders op de markt
  • De interne concurrentie van spelers op de markt

  Rapporteer - Plaats commentaar