Onderdelen van 7's-model van McKinsey

  • Structuur (functies, bevoegdheden, hiërarchie)
  • Strategie
  • Systemen (communicatiestromen, procedures en afspraken)
  • Stijl (van management)
  • Sleutelvaardigheden
  • Staf
  • Significante waarde

  Rapporteer - Plaats commentaar