Omdat de sturing van de overheid overschat wordt, zal nu door de overheid worden getracht de zelfregulerende mechanismen in maatschappelijke sectoren (voorbeeld gezondheidszorg) te ondersteunen, te institutionaliseren en zo nodig te beïnvloeden. In bredere kring begint men te beseffen dat overheidsverantwoordelijkheid niet per definitie betekent, dat steeds meer organen van de overheid alle regels dienen te stellen en de gehele uitvoering dienen te verzorgen.
De wetgever kan soms volstaan met het geven van een kader en het bieden van de mogelijkheid van controle achteraf.

Rapporteer - Plaats commentaar