Om welke reden is het kunnen onderscheiden tussen herstelsancties en bestraffende bestuursrechtelijke sancties van belang?

    • bestraffende sancties – anders dan herstelsancties – meestal worden aangemerkt als ‘criminal charge’in de zin van artikel 6 EVRM. Daarom moeten bij de oplegging van bestraffende sancties straf(proces)rechtelijke waarborgen uit het EVRM in acht genomen worden (bijvoorbeeld de onschuldpresumptie en bepaalde verdedigingsrechten);
    • de zwaarte van bestraffende sancties door de bestuursrechter volledig op evenredigheid moeten worden getoetst terwijl de zwaarte van herstelsancties marginaal aan het evenredigheidsbeginsel wordt getoetst;
    • de soort sanctie van belang is bij beantwoording van de vraag of ten aanzien hetzelfde feit gelijktijdig of na elkaar meerdere sancties kunnen worden opgelegd (cumulatie van sancties en ne bis in idem).

    Rapporteer - Plaats commentaar