Om gestraft te kunnen worden moet de dader niet alleen een strafbaar feit hebben gepleegd, het feit moet ook wederrechtelijk zijn. Als laatste eis om strafbaar te zijn, moet de dader ook nog schuld hebben. Als een dader geen schuld heeft, kan hij niet gestraft worden want dan is er een zogenaamde schulduitsluitingsgrond. Welke vier geeft het Wetboek van Strafrecht? +1

 • Ontoerekeningsvatbaarheid
  Volgens artikel 39 Sr. wordt iemand met een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijkestoornis van zijn geestvermogens een daad niet toegerekend. Dit betekent dat iemand met een verstandelijke handicap of met een psychiatrische aandoening niet beseft wat hij doet. Omdat het besef er niet is, kan zo iemand geen schuld hebben en dus geen straf krijgen. 

  Psychische overmacht
  Hiervan is sprake bij een van buiten komende drang die zo sterk is, dat de dader daaraan redelijkerwijs geen weerstand kan bieden. De psychische overmacht gaat over extreme omstandigheden.
  Voorbeeld van de verzetsheld uit de WW2 die zijn verzetsgenoten had verraden aan de Duitsers, omdat er Joodse kinderen werden gemarteld.

  Noodweerexces
  Hiervan is sprake bij een van buiten komende drang die zo sterk is, dat de dader daaraan redelijkerwijs geen weerstand kan bieden. De psychische overmacht gaat over extreme omstandigheden.
  Voorbeeld hiervan is de vrouw in de Bijlmer die al een keer is overvallen en daarom een pistool bij haar draagt, nogmaals wordt overvallen en hierbij een overvaller doodschiet en de ander zwaar verwond. Hierbij wordt ze alleen veroordeeld voor verboden wapenbezit en niet voor doodslag.

  Onbevoegd gegeven bevel
  Het gaat om de gevallen waarin iemand een bevel opvolgt, terwijl later blijkt dat degene die het bevel gaf, daar helemaal geen bevoegdheid toe had.
  Voorbeeld dat iemand een bevel van zijn superieur opvolgt om iemand neer te schieten, maar achteraf bleek de superieur hier geen bevoegdheid voor te hebben. De verdachte mocht er wel vanuit gaan dat hij die bevoegdheid wel had en kan daarom niet vervolgd worden.

  Afwezigheid van alle schuldHet gaat om die zaken waarbij de handeling wel strafbaar is, maar waarbij de dader niet strafbaar is omdat bij hem alle schuld ontbreekt.
  Voorbeeld van de basketballer die een harde klap op zijn hoofd kreeg, naar de dokter ging en daar te horen kreeg dat hij prima naar huis kon rijden, maar toch doordat hij bewusteloos raakte door de klap, een ongeluk veroorzaakte. 

  Rapporteer - Plaats commentaar