Novak heeft zijn theorie in schema gezet. (bladzijde 211). Hij gaat ervan uit dat concept mapping de lerende dwingt de drie types kennis te combineren.

Rapporteer - Plaats commentaar