Normverdragen inzake sociale zekerheid bevatten minimumnormen met betrekking tot de reikwijdte, het beschermingsniveau en de inrichting van het stelsel
Zij verplichten de landen die partij zijn bij die verdragen, hun sociale zekerheid of bepaalde onderdelen daarvan op het in die verdragen omschreven niveau te brengen en te houden.

Rapporteer - Plaats commentaar