Normatieve theorieën.
Normatieve theorieën zijn bedoeld om een algemeen antwoord te geven op de vraag hoe mensen zich moreel juist zouden moeten gedragen. Ze zijn voorschrijvend oftewel prescriptief.  

Teologische ehtiek:
Ook wel de ethiek van de doelen genoemd. In deze ethiek wordt beoordeeld welke handeling moreel juist is door naar het doel of gevolgen van die handeling te kijken. 
Telos is Grieks voor doel.

Utilitarisme:
Utilitarisme is een theorie waarin men probeert de beschrijven hoe mensen moreel zouden moeten handelen op basis van de gevolgen van hun handeling. 

-Als iemand utilitaristisch redeneert dan kijkt hij niet alleen naar zijn eigen belang maar naar de voor- en nadelen voor alle betrokkenen. Het utilitarisme gaat er van uit dat mensen zoeken naar maximaal genot voor iedereen, en niet alleen voor zichzelf.  

Negatieve verantwoordelijkheid:
Negatieve verantwoordelijkheid houdt in dat iets gevolgen heeft als je iets niet doet, als je je verantwoordelijkheid niet neemt. Dus als je als hulpverlener besluit niet in te grijpen in een gezin en het loopt daarna uit de hand, jij hebt niet ingegrepen en het is mede jou schuld. 

-Het Utilitarisme geeft geen antwoord op een absolute grens, mag je mensen martelen? mag een overheid gegeven inzien? etc.

-Het Utilitarisme gaat, net als bij het kapitalisme, uit van de principiële gelijkheid van de mens. Pijn en genot van persoon A zijn hetzelfde als die van persoon B.

Er bestaan twee vormen van Utilitarisme:

-Handelingsutlitarisme
Bij iedere daad afvragen wat de gevolgen zijn. Gecompliceerd omdat je niet altijd kunt voorspellen wat de gevolgen zijn.
-Regelutilitarisme
Regels bedenken die nuttig zijn om een goede situatie te bereiken. Voor elke specifieke situatie een regel, niet liegen en niet stelen bijvoorbeeld.

Rapporteer - Plaats commentaar