Normale ontwikkeling
  • Aandacht; in vergelijking met volwassenen lijkt het voor kinderen lastiger om constant alert te zijn. Echter, het vermogen om de aandacht te verplaatsen van het ene onderwerp naar het andere (ofwel verdeelde aandacht) verschilt nauwelijks tussen kinderen en volwassenen. 2 jaar oud nog niet in staat om aandacht goed te richten (selectieve aandacht). Met vier jaar gaat dat beter en dit vermogen verbetert sterk tot de leeftijd van ongeveer zeven jaar. Naarmate kinderen ouder worden zijn ze beter in staat om hun automatische reacties te onderdrukken als deze niet bruikbaar zijn in de huidige situatie.
  • Executieve functies: deze zijn vanaf 12 maanden al meetbaar en krijgen een duidelijker profiel rond zeven a acht jaar. In hibitie. Kinderen in de leeftijd van zes tot acht jaar hebben vaak meer moeite met het stoppen van hun gedrag dan oudere kinderen. Verbetering tot volwassen niveau wordt nog gezien tot in de adolescentie. Werkgeheugen. Kinderen jonger dan zeven jaar maken vooral gebruik van de visuele aspecten van informatie en gebruiken nauwelijks een verbale strategie om informatie te onthouden. Naarmate kinderen ouder worden leren ze juist ook beter gebruik te maken van verbale strategieen, zoals het herhalen van informatie. Cognitieve flexibiliteit. Jonge kinderen (3 tot 4 jaar) blijven langer in een strategie hangen die eerst correct was, maar nu niet meer. Dit perservereren in een strategie gebeurt zelfs als kinderen wel kunnen aangeven dat ze weten dat de strategie niet de juiste is. Op achtjarige leeftijd zijn kinderen meestal goed in staat om te wisselen tussen verschillende regels, maar ze kunnen hier nog wel in verbeteren. Met 12 jaar zijn ze zo goed als op volwassen niveau. Op taken die planning meten blijken jonge kinderen (acht tot tien jaar) meer tussenstappen nodig te hebben om hun uiteindelijke doel te bereiken dan oudere kinderen. Op twaalfjarige leeftijd is de prestatie op planningstaken vaak conform het niveau van volwassen.De verwerkingssnelheid speelt ook een rol bij aandacht en EF. Naarmate kinderen ouder worden, wordt het informatieverwerkingsproces sneller doorlopen. Een deel van de toename in prestaties op het gebied van aandacht en EF zou daarmee te wijten kunnen zijn aan deze toenemende snelheid van informatieverwerking.

Rapporteer - Plaats commentaar