Normale bloedglucosewaarde
In de zorg en behandeling van type 2-diabetescliënten wordt steeds meer gekeken naar de persoonlijke situatie van de cliënt wat betreft de te behalen streefwaarden, zoals de bloedglucosewaarde en controlefrequenties2 . Bij kwetsbare ouderen worden streefwaarden soepeler gehanteerd3 .
Zorg, wanneer voor een cliënt afwijkende streefwaarden gelden, dat dit vastgelegd wordt in het zorgplan.

Rapporteer - Plaats commentaar