Noot: leerstuk van "doorbraak van aansprakelijkheid": onder bijzondere omstandigheden kan sprake zijn van 'piercing the corporate veil' ten gunste van de crediteuren van de vennootschap en ten laste van met die vennootshcap verbonden andere rechtspersonen of natuurlijke personen die op grond van OD aansprakelijk gehouden worden voor schulden van die vennootschap.

I.c. was sprake van "omgekeerde doorbraak van aansprakelijkheid" ten gunste van een aandeelhouder en ten laste van een debiteur van de vennootschap. Een aandeelhouder kan echter een derde niet aansprakelijk stellen. Het is aan de vennootschap om schadevergoeding te vorderen. Zou de vennootschap dit nalaten, dan biedt het Ned. rechtsstelsel voldoende mogelijkheden om het bestuur tot het alsnog instellen van de vordering te nopen.

Rapporteer - Plaats commentaar