Noordzee is deel van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland en is in de Nota Ruimte(2004) als apart landsdeel opgenomen.

Rapporteer - Plaats commentaar